Werkgebied en werkwijze

E-AW dekt een ruim werkgebied af, bij calamiteiten is de maximale aanrijdtijd 2 uur, gemeten vanuit standplaats Aalsmeer.

De opdrachtgever bepaalt binnen welk kader een onderzoek zal moeten plaats vinden. Na onderzoek zal de opdrachtgever onmiddellijk worden geïnformeerd. Het onderzoeksrapport zal worden voorzien van een fotosessie en, indien nodig, een reparatieadvies.

Het rapport zal als PDF bestand elektronisch worden aangeleverd.