Kennis van zaken

Al meer dan 55 jaar een vraagbaak voor technische adviezen.

Technische expertise vraagt om een brede kennis van zaken en ervaring binnen de mobiliteitsbranche. E-AW heeft deze kennis van zaken en ervaring in eigen huis. De combinatie van kennis en ervaring zorgt bij technisch onderzoek voor eenduidigheid bij het vaststellen van de oorzaak.

E-AW staat voor kwaliteit en snelheid. Indien noodzakelijk, zal de status van het onderzoek met een tussenrapport kenbaar worden gemaakt aan de opdrachtgever. Ook bij contra-expertise en of bindend advies is kennis en ervaring een pre.

Een geschil tussen partijen kan via de Rechtelijke Macht worden beslecht. Om kosten te besparen kunnen partijen ook kiezen om een mediator het geschil voor te leggen. De mediator kan als onafhankelijk bemiddelaar het geschil tussen partijen sturen zodat de partijen tot een gezamenlijke oplossing komen. Ook hier is kennis en ervaring in de mobiliteitsbranche van doorslaggevende betekenis.