Herkenbaarheid

  • E-AW heeft één aanspreekpunt, korte lijnen en is resultaatgericht.
  • E-AW staat ingeschreven in het register van het Nivre.
  • E-AW is voor de opdrachtgever(s) altijd bereikbaar via, Mobiel, Fax, email en website.
  • E-AW flexibel en inzetbaar voor calamiteiten binnen de mobiliteitsbranche.
  • E-AW is naar haar opdrachtgever(s) toe betrokken, bedreven en betrouwbaar.